Nieuwtjes

Nieuwsbrief 1 16-17

 

NIEUWSBRIEF 1

Beste ouders

De start van het nieuwe schooljaar is weer ingezet en alles begint weer in zijn plooi te vallen. Ik wil jullie in eerste instantie dan ook bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Ons team werkt samen om jullie kinderen een leerrijk en een boeiend schooljaar te bezorgen.

Een school is een complexe organisatie die enkel goed kan functioneren als alle betrokken partijen eenzelfde doel voor ogen hebben en zich aan de vooropgestelde afspraken houden.

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele afspraken en activiteiten.

ALGEMEEN

Busvervoer

Vanaf maandag 4 september kunnen de busritten van de ophaaldienst ’s morgens en ’s avonds  een beetje veranderen. Elk jaar opnieuw komen er kinderen bij of haken er kinderen af. Wij kunnen jullie op dit moment geen juist uur opgeven. Mogen wij jullie vragen om de eerste week goed uit te kijken wanneer de bus langs jullie huis komt.

Onze rode poort

Het afscheid nemen aan de rode poort verloopt elk jaar beter en beter. Wij willen deze trend dan ook zo verder zetten. Dit werkt voor alle kinderen prima als wij de medewerking krijgen van alle ouders en grootouders. Mogen wij dan ook vriendelijk vragen om  van uw kapoen(en) altijd afscheid te nemen aan de rode poort ook als er geen leerkracht aan de poort staat. Bedankt voor jullie medewerking.

Begin- en einduren

De school begint om 8u45 en eindigt om 15u20. Gelieve minstens 5 minuten voor het belsignaal aanwezig te zijn.

Het toezicht begint ’s morgens om 8u25 . Wij merken echter dat sommige kinderen veel te vroeg op school aanwezig zijn en te laat worden afgehaald. Mogen wij aan alle ouders vragen om deze uren te respecteren daar jullie kinderen enkel tussen de opgegeven uren verzekerd zijn.

U kan bij opvangproblemen steeds contact opnemen met de buitenschoolse opvang Peter Pan (089/ 39 10 91)

Bereikbaarheid van het secretariaat

Indien u vragen heeft over een factuur, verzekeringspapieren van de school … kan u ons secretariaat bereiken op:

maandag en donderdag van 8u45 tot 16u45

dinsdag van 13u30 tot 16u00

Schoolreglement

Het schoolreglement dient strikt gevolgd te worden.

Er wordt geen papieren schoolreglement meer uitgedeeld. U kan steeds de recentste versie  terug vinden op onze website.

Communicatie

De agenda is het communicatiemiddel bij uitstek tussen de school en de ouders. In de leerlingenagenda staan regelmatig mededelingen en opmerkingen. Controleer en onderteken iedere dag de agenda.

Regelmatig ontvangt u ook dit schooljaar nieuwsbrieven met informatie over het reilen en zeilen op school. Deze kan u ook altijd terugvinden op de website van de school  www.deduizendpoot-as.be  
Wij vragen aan de ouders om het strookje onderaan de brief steeds in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen aan de leerkracht.

Om de ecologische voetafdruk van de school te verminderen ontvangen de leerlingen deze brief slechts 1 maal, daarna zijn jullie zelf verantwoordelijk om dit strookje af te drukken via bovenstaand kanaal.

T-shirt

De leerlingen dragen het t-shirt van de school tijdens alle grote uitstappen en tijdens sportactiviteiten.

De t-shirts kunnen aangekocht worden aan de prijs van € 8,00.

Lesmaterialen

Alle leerlingen hebben aan het eind van vorig schooljaar een brief meegekregen over de schoolbenodigdheden. In de loop van het schooljaar kan het zijn dat  de klasleerkracht een opdracht geeft om bepaalde materialen mee te brengen (bijvoorbeeld voor de lessen beeld). Mogen wij vragen om deze materialen mee te geven aan de leerlingen.
Leerlingen die geen materialen bij hebben kunnen ook niet deelnemen aan de vooropgestelde activiteit.

De boekentassen van onze leerlingen

Sommige boekentassen van onze leerlingen zijn veel te zwaar. Er zijn leerlingen die speelgoed en andere onnodige materialen mee naar school brengen. DIT IS NIET NODIG. Mogen wij aan alle ouders vragen om de boekentassen van jullie kind wekelijks na te kijken.

Gsm

Gsm, ipod … zijn op school verboden.


 

Rapporten en ouderavonden

Vanaf dit schooljaar zullen de rapporten en de rapportperiodes aangepast worden.
Gelieve het schema in bijlage goed in het oog te houden.

kleuters 1ste t.e.m. 4de 5de + 6de
 

Donderdag 30 november ‘17

ouderavond 16u -18u

donderdag 30 november ‘17

ouderavond 16u -18u

donderdag 11 januari 2018

ouderavond 16u -18u

 

donderdag 11 januari 2018

 

donderdag 15 maart  2018

ouderavond 16u -18u

donderdag 15 maart  2018

ouderavond 16u -18u

dinsdag 28 juni 2018

ouderavond 16u tot 18u

dinsdag 28 juni 2018

ouderavond 16u tot 18u

dinsdag 28 juni 2018

ouderavond 16u – 18u

Belangrijke data

INFO-AVOND : donderdag 7 september 2017

18u00 : Sessie 1 voor alle klassen BEHALVE 1ste leerjaar

18u30 : Sessie 2 voor alle klassen BEHALVE 1ste leerjaar

                                  19u00 : 1ste leerjaar  

Feestelijke start van het nieuwe schooljaar : donderdag 1 september 2017 vanaf 8u25

Veldloop : woensdag 20 september 2017

Mosselavond : vrijdag 6 oktober 2017

Kerstmarkt : woensdag 20 december 2017

Lentefeest : zondag 18 maart 2018

Kleuterdag :vrijdag 23 maart 2018

Eerste Communie : donderdag 10 mei 2018

Vormsel : zaterdag 12 mei 2018

Plattelandsklassen 3de kt tem 3 de lj : dinsdag 22 mei 2018 tot vrijdag 25 mei 2018

Proclamatie 6de lj : dinsdag 26 juni 2018

SCHOOLFEEST : zaterdag 2 juni 2018

Verlofdagen 1ste trimester

 

Facultatief  verlof  : maandag 2 oktober 2017

Pedagogische studiedag  : woensdag 18 oktober 2017

Herfstvakantie:  zaterdag 28 oktober 2017 tot en met  zondag 5 november 2017

Kerstvakantie : zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018

Verlofdagen 2de trimester

 

Pedagogische studiedag  : vrijdag 26  januari 2018

Krokusvakantie : zaterdag 10 februari 2018  t/m zondag 18 februari 2018

Paasvakantie : zaterdag 31 maart 2018 tot en met zondag 15 april 2018

Verlofdagen 3de trimester

Facultatief  verlof  : maandag 30 april 2018

Feest van de Arbeid : dinsdag 1 mei 2018

Hemelvaart :  donderdag 10 mei 2018

Brugdag : vrijdag 11 mei  2018

Pinkstermaandag : 21  mei 2018

Einde schooljaar : vrijdag 29 juni om 12 u 20

Namens het voltallige Duizendpootteam

Vriendelijke groeten,

Hilde Op ’t Eynde

Directeur Bs de Duizendpoot As

                                                                                                                                                    

Info van de maand

Nog op zoek naar een leuke toffe warme school voor uw kind?

Wil je onze schoolsfeer opsnuiven.

Loop tijdens een gewone schooldag binnen of maak een afspraak: 089/65 71 76

 

Schoollinks  

Bingel