Nieuwtjes

nieuwsbrief 3

Beste ouders,

 

Nu de herfstvakantie bijna in zicht is wil ik jullie nog  een paar mededelingen meegeven.

 

  1. Rapporten en

Zoals we reeds in de eerste nieuwsbrief hebben laten weten krijgen de leerlingen voor de herfstvakantie geen rapport mee naar huis en is er ook geen oudercontact. Vanaf dit schooljaar zijn de rapporten en de rapportperiodes aangepast. Wij geven jullie nogmaals het schema mee. De donkere vlakken zijn de rapporten met ouderavond.
OPGELET: Het laatste rapport is verplaatst van dinsdag naar maandag .

 

kleuters 1ste t.e.m. 4de 5de + 6de
  Donderdag 17 november ‘16 donderdag 17 november ‘16
   

donderdag 12 januari 2017

examenrapport ouderavond 16u – 18u

donderdag 9 februari 2017

ouderavond 16u -18u

donderdag 9 februari 2017

ouderavond 16u -18u

 
  donderdag 18 mei 2017 donderdag 18 mei 2017

maandag 26 juni 2017

ouderavond 16u tot 18u

maandag 26 juni 2017

ouderavond 16u tot 18u

maandag 26 juni 2017

examenrapport + ouderavond 16u – 18u

   

Dinsdag 27 juni 2017

Proclamatie 6de leerjaar

15u30-17u00

 

 

  1. Belangrijke data eerste trimester

Meester op de fiets  : dinsdag, 25 oktober 2016

Grootoudersfeest van de kleuters : vrijdag, 28 oktober 2016

Herfstvakantie:  zaterdag 29 oktober 2016 tot en met  zondag 6 november 2016

Wapenstilstand : vrijdag 11 november 2016

Pedagogische studiedag  : woensdag 30 november 2016

Kerstmarkt : woensdag 21 december 2016

Kerstvakantie : zaterdag 24 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017

 

  1. Meester op de fiets.

Op dinsdag, 25 oktober is het weer zover dan komt de meester op de fiets weer langs om onze leerlingen fietsvaardigheden aan te leren. Mogen wij vragen dat alle leerlingen van de lagere school met de fiets naar school komen. Kinderen die geen fiets bij hebben, kunnen jammer genoeg niet deelnemen aan dit project.  

 

  1. Participatief beleid van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voert een participatief beleid. Voelt u zich aangesproken om mee het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te ondersteunen dan kan U zich kandidaat stellen voor de schoolraad die in werking treed op 1 april 2017. De Kiesprocedure is reeds opgestart. Indien U geïnteresseerd bent om in deze raad te zetelen en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te ondersteunen, kan U zich  voor 31 oktober 2016, schriftelijk kandidaat stellen bij de directie van de school.

 

Vriendelijke groeten,

Hilde Op ’t Eynde

Directeur Bs de Duizendpoot As

 

        ------------------- Geef dit strookje morgen ondertekend af aan de klasleerkracht ------------------

Ondergetekende, ……………………………………………………………… vader/ moeder/voogd van

leerling ……………………………………(naam) klas………heeft kennis genomen van nieuwsbrief 3.

Datum : … /… / 2016                                     Handtekening : …………………     

Info van de maand

Nog op zoek naar een leuke toffe warme school voor uw kind?

Wil je onze schoolsfeer opsnuiven.

Loop tijdens een gewone schooldag binnen of maak een afspraak: 089/65 71 76

 

Schoollinks  

Bingel