Nieuwtjes

Nieuwsbrief 1 16-17

NIEUWSBRIEF 1

Beste ouders

De start van het nieuwe schooljaar is weer ingezet en alles begint weer in zijn plooi te vallen. Ik wil jullie in eerste instantie dan ook bedanken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Ons team werkt samen om jullie kinderen een leerrijk en een boeiend schooljaar te bezorgen.
Een school is een complexe organisatie die enkel goed kan functioneren als alle betrokken partijen eenzelfde doel voor ogen hebben en zich aan de vooropgestelde afspraken houden.
In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over enkele afspraken en activiteiten.

ALGEMEEN

Busvervoer

Vanaf maandag 5 september zullen de busritten van de ophaaldienst ’s morgens en ’s avonds omgegooid worden. Wij kunnen jullie op dit moment geen juist uur opgeven. Mogen wij jullie vragen om de eerste week goed uit te kijken wanneer de bus langs jullie huis komt. De bus kan ’s morgens tussen 7u30 en 9u35 langskomen en ’s avonds tussen 15u30 en 16u45.

 

Onze rode poort
Wij hebben vorig schooljaar gemerkt dat het afscheid nemen aan de rode poort zeer vlotjes gaat. Wij willen deze trend dan ook zo verder zetten. Dit werkt voor alle kinderen prima als wij de medewerking krijgen van alle ouders en grootouders. Mogen wij dan ook vriendelijk vragen om van uw kapoen(en) altijd afscheid te nemen aan de rode poort. Bedankt voor jullie medewerking.

 

Begin- en einduren
De school begint om 8u45 en eindigt om 15u20. Gelieve minstens 5 minuten voor het belsignaal aanwezig te zijn.
Het toezicht begint ’s morgens om 8u25 . Wij merken echter dat sommige kinderen veel te vroeg op school aanwezig zijn en te laat worden afgehaald. Mogen wij aan alle ouders vragen om deze uren te respecteren daar jullie kinderen enkel tussen de opgegeven uren verzekerd zijn. U kan bij opvangproblemen steeds contact opnemen met de buitenschoolse opvang Peter Pan.

 

Bereikbaarheid van het secretariaat
Indien u vragen heeft over een factuur, verzekeringspapieren van de school … kan u ons secretariaat bereiken op:
maandag en donderdag van 8u00 tot 16u45
dinsdag van 13u15 tot 16u45

 

Schoolreglement
Het schoolreglement dient strikt gevolgd te worden.
Er wordt geen papieren schoolreglement meer uitgedeeld. U kan steeds de recentste versie terug vinden op onze website.

 

Communicatie
De agenda is het communicatiemiddel bij uitstel tussen de school en de ouders. In de leerlingenagenda staan regelmatig mededelingen en opmerkingen. Controleer en onderteken iedere dag de agenda.

Regelmatig ontvangt u vanaf dit schooljaar nieuwsbrieven met informatie over het reilen en zeilen op school. Deze kan u ook altijd terugvinden op de website van de school www.deduizendpoot-as.be
Wij vragen aan de ouders om het strookje onderaan de brief steeds in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen aan de leerkracht.
Om de ecologische voetafdruk van de school te verminderen ontvangen de leerlingen deze brief slechts 1 maal, daarna zijn jullie zelf verantwoordelijk om dit strookje af te drukken via bovenstaand kanaal.

 

T-shirt
De leerlingen dragen het t-shirt van de school tijdens alle grote uitstappen en tijdens sportactiviteiten.
De t-shirts kunnen aangekocht worden aan de prijs van € 8,00.

 

Lesmaterialen
Alle leerlingen hebben aan het eind van vorig schooljaar een brief meegekregen over de schoolbenodigdheden. In de loop van het schooljaar kan het zijn dat de klasleerkracht een opdracht geeft om bepaalde materialen mee te brengen (bijvoorbeeld voor de lessen beeld). Mogen wij vragen om deze materialen mee te geven aan de leerlingen.
Leerlingen die geen materialen bij hebben kunnen ook niet deelnemen aan de vooropgestelde activiteit.

De boekentassen van onze leerlingen
Sommige boekentassen van onze leerlingen zijn veel te zwaar. Er zijn leerlingen die speelgoed en andere onnodige materialen mee naar school brengen. DIT IS NIET NODIG. Mogen wij aan alle ouders vragen om de boekentassen van jullie kind wekelijks na te kijken.

 

Gsm
Gsm, ipod … zijn op school verboden.

Kleuterdag
Op vrijdag 9 september zullen de kleuters hun nieuw speeltoestel in gebruik kunnen nemen dat wij hebben kunnen aankopen dankzij jullie steun.


Rapporten en ouderavonden
Vanaf dit schooljaar zullen de rapporten en de rapportperiodes aangepast worden.
Gelieve het schema in bijlage goed in het oog te houden.

 donderdag 17 november : rapport lager onderwijs

 donderdag 12 januari 2017 : examenrapport ouderavond 16u – 18u enkel 5+6 lj

 donderdag 9 februari 2017 : ouderavond 16u -18u kleuters en 1+2+3+4lj

 donderdag 18 mei 2017: rapport

 dinsdag 27 juni 2017 :  examenrapport + ouderavond 16u – 18u

 

Belangrijke data
 Veldloop : woensdag 21 september 2016 

 Mosselavond : vrijdag 7 oktober 2016

 Kerstmarkt : woensdag 21 december 2016

 Lentefeest : zondag 26 maart 2017

 Eerste Communie : donderdag 25 mei 2017

 Vormsel : zaterdag 27 mei 2017 

 Avonturenklassen 4de tem 6 de lj : dinsdag 2 mei 2017 tot vrijdag 5 mei 2017

 

SCHOOLFEEST : zaterdag 13 mei 2017

 

Verlofdagen 1ste trimester

Facultatief verlof : maandag 3 oktober 2016
Herfstvakantie: zaterdag 29 oktober 2016 tot en met zondag 6 november 2016
Wapenstilstand : vrijdag 11 november 2016
Pedagogische studiedag : woensdag 30 november 2016
Kerstvakantie : zaterdag 24 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017

 

Verlofdagen 2de trimester

Facultatieve verlofdag : maandag 30 januari 2017
Krokusvakantie : zaterdag 25 februari 2017 t/m zondag 5 maart 2017
Paasvakantie : zaterdag 1 april 2017 tot en met zondag 16 april 2017
Paasmaandag : 17 april 2017

 

Verlofdagen 3de trimester

Feest van de Arbeid : maandag 1 mei 2017
Pedagogische studiedag : maandag 15 mei 2017
Hemelvaart : donderdag 25 mei 2017
Brugdag : vrijdag 26 mei 2017
Pinkstermaandag : 5 juni 2017

 

      Namens het voltallige Duizendpootteam

      Vriendelijke groeten,

 

------------------- Geef dit strookje morgen ondertekend af aan de klasleerkracht ------------------

Ondergetekende, ……………………………………………………………… vader/ moeder/voogd van
leerling ……………………………………(naam) klas………heeft kennis genomen van nieuwsbrief 1.
Datum : … /… / 2016 Handtekening : …………………

Info van de maand

Nog op zoek naar een leuke toffe warme school voor uw kind?

Wil je onze schoolsfeer opsnuiven.

Loop tijdens een gewone schooldag binnen of maak een afspraak: 089/65 71 76

 

Schoollinks  

Bingel