Gezondheidsbeleid

Wij zijn een school van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. In iedere GO! School is iedereen een VIP. Wij stimuleren alle leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden om zich maximaal te ontwikkelen, ieder volgens zijn eigen talenten, ambities en interesses. Dat betekent ook dat wij werken aan de totale ontwikkeling van de leerlingen zowel op fysiek, mentaal als sociaal- emotioneel vlak.

Onze school stelt zich tot doel de leerlingen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen voor een gezonde leefstijl met respect voor zichzelf en de anderen. De school beseft dat elk van ons en noodzakelijke bijdrage moet leveren om te komen tot een draagkrachtige aanpak . Daarbij worden leerlingen en ouders maximaal betrokken.

Vanuit deze visie heeft de school aandacht voor verschillende gezondheidsthema’s, vertaald in concrete doelstellingen.

Onze school kiest, volgens onze specifieke noden en mogelijkheden, elk schooljaar minimum 1 doelstelling. Aangezien het welbevinden van een kind in onze school op de eerste plaats staat, zullen de doelstellingen ervoor zorgen dat er gewerkt wordt aan het welbevinden van het kind. 

Deze doelstellingen worden op een convenant geplaatst als engagement om dit binnen een bepaalde termijn uit te werken.

Info van de maand

Nog op zoek naar een leuke toffe warme school voor uw kind?

Wil je onze schoolsfeer opsnuiven.

Loop tijdens een gewone schooldag binnen of maak een afspraak: 089/65 71 76

 

Schoollinks  

Bingel